บ้านเฟื่องฟ้า @ เฉลียงลม

ห้อง เฟื่องฟ้า มีทั้งหมด 3 ห้อง โดย เฟื่องฟ้า1และ 2 จะเป็น Sea View ตั้งอยู่บริเวณชั้นสองของอาคารต้อนรับ จากมุมในห้องนี้จะเป็นทะเล